Metsiköt

    Rakennetun ympäristön metsiköt vaativat erilaista hoitoa kuin talousmetsät. Tämä pitää huomioida jo taajamametsän hoidon suunnittelussa. Myös hoidon toteutus vaatii erilaista ammattitaitoa, kun raivaus tavallisessa talousmetsässä. Taloudellinen tuotto ei ole enää pääasia, vaan esille nousevat maisema- ja ympäristöarvot sekä lajirikkaus.

    Puiden ei tarvitse kasvaa tasavälein, eikä kaikkien tarvitse olla suoria tukkirunkoja. Pensaskerrosta ei ole tarpeen raivata kaavamaisesti pois, vaan siellä täällä voi olla mielenkiintoisia ryhmiä. Lehtipuut tuovat väriä etenkin syksyllä.

    Raivaamalla ympäristöä voidaan ottaa esille maisemapuita ja kauniita puuryhmiä. Metsämaisemaa voidaan hoitaa esimerkiksi avaamalla järvinäkymiä, hoitamalla tienvarsimetsiä ja rajaamalla uudistushakkuut maaston muotoihin.