Kuntoarviot

    Puiden kuntoarviot tehdään silmämääräisesti. Rajatapauksissa voidaan tarvittaessa käyttää lahonetsintälaitteena mikroporaa. Tällöin puhutaan kuntotutkimuksesta.

    Silmämääräisessä arvioinnissa puusta tutkitaan mm. erilaisten kääpien, sienten ja tuholaisten aiheuttamat vauriot. Lisäksi arvioidaan puun elinvoimaisuus, kasvupaikan ja ympäristön ongelmat ja erilaiset mekaaniset vauriot. Näitä ovat esimerkiksi siimaleikkureiden ja ruohonleikkureiden aiheuttamat vauriot puun tyvellä, lumiaurojen ja autojen kolhimat rungot, liian suuret leikkaushaavat ja kaivaukset juuristoalueella.

    Koko puu tutkitaan aina juuristoalueesta latvukseen saakka. Kuntoarvio on kirjallinen raportti puun sen hetkisestä kunnosta. Se sisältää myös tutkittavalle puulle suositeltavat hoito-ohjeet.