Kaadot


    Puu ei aina mahdu kaatumaan suorana. Välillä mahtuu, mutta kaadon varmistamiseen tarvitaan vaikkapa vinssiä. Kun tilaa on vähän ja ympäristössä on sähkölinjoja, rakennuksia tai muuta särkyvää, puu täytyy kaataa paloina. Yksittäisten puiden kaato on usein edullisinta kiipeilytekniikalla. Tarvittaessa apuna voidaan käyttää nostokoritekniikkaa.

    Kaadettaessa puuta kiipeilytekniikalla, käytetään apuna köysiä, liinoja, kitkajarrua ja muita erityisesti arboristien käyttöön suunniteltuja erikoistyövälineitä. Näin oksat ja rungon palat saadaan turvallisesti alas maan pinnalle.

    Työtekniikka valitaan aina tapauskohtaisesti niin, että se on asiakkaalle edullisin ja työn tekijälle, sekä ympäristölle turvallisin.

    Asemakaava-alueilla puun kaatoon tarvitaan maisematyölupa. Maanomistaja hakee luvan kunnalta tai kaupungilta.